Nếu bạn đang tìm kiếm trên thị trường xe hơi các loại xe ô tô giá dưới 300 triệu đảm bảo các yếu tố như gia thành thấp, chất lượng thiết kế và vận hành ổn thì dưới đây là danh...